Indian Village Directory

Pithoragarh is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Pithoragarh District of Uttarakhand. According to Census 2011 information Pithoragarh has a population of 166801 peoples. There are 40309 houses in the sub-district. Here, list of Village in Pithoragarh sub-district of Uttarakhand state, which have area and population.
Populations and Households in Pithoragarh
# Rural Urban Total
Male Population 54785 54785 83912
Female Population 55972 26917 82889
Households 26273 14036 40309
list of all Villages in Pithoragarh
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
Malli Seem 67.93 143
Jhunkoli 21.04 99
Bangwari Tingarh 64.48 32
Bichkot (Bhanar) 51.18 53
Diyuri 70.62 82
Jamtari 12.25 75
Naini 147.71 337
Talli Seem 41.43 122
Digtoli 95.08 422
Naikina Nayak 99.27 126
Naikina Fulora Bakarakatia 24.52 104
Bhurmuni 215.13 911
Sankatiya 66.09 13
Dumet 9.46 53
Sinchaura 38.95 214
Bans Maitoli 383.03 1359
Jagtar 93.58 335
Sintoli 60.77 138
Budali 41.41 209
Jhuni 347.69 457
Malan 66.39 172
Suwalekh 160.85 89
Ukhri Seri 115.46 154
Papala 54.21 55
Rodi Madhye Simkhal 21.23 20
Hareti (Dugri) 26.13 25
Satgal 196.85 360
Agar 183.06 399
Naikina Pandey 21.81 84
Patal Gaon 30.04 63
Rori 94.54 189
Nargoli 23.13 61
Pali 89.79 390
Dungari Pandey 32.78 44
Khitoli 41.44 182
Syala 17.29 132
Bareu 35.6 25
Bhandari Gaon 103.64 65
Til Tar 144.68 84
Chhera 93.8 479
Dhari Gaon 14.9 160
Halpati 106.54 259
Chhana Pandey 201.16 508
Gurura 31.86 163
Kante 17.84 75
Dhunga Bhool 113.31 381
Dhara Pani 35.08 56
Bagaur 15.69 2
Ratwali 28.43 137
Majhera (Samola) 59.7 442
Nakote 26.97 244
Mission Chandak 36.3 81
Bajeti (Anshik) 24.98 199
Gaithana 28.45 875
Panda 65.76 1182
Seli 57.94 48
Khuni 27.68 256
Sujai 130.8 2207
Devkatiya 35.91 101
Dhanaura 37.46 1354
Nera 18.67 900
Bastey 68.51 947
Odmatha 68.52 374
Naini-Saini 140.96 1073
Kanari 166.9 258
Pabhai 105.87 337
Marh Nayabad 84.96 11
Naghar 202.06 534
Nagthar 34.02 39
Devatpur Chaura 86.48 515
Kusauli Nayabad 10.48 0
Kusauli 112.81 1045
Seri 152.88 488
Lelu 554.16 2545
Suwakote 179.06 2036
Digrani 33.14 0
Tari Gaon 105.22 473
Silauli 67.76 346
Silpata 40.58 315
Puneri Mahar 84.65 453
Devlalgaon 18.9 276
Jaurasi 11.62 0
Makholya Gaon 28.58 212
Dola 75.17 1768
Kasani 173.6 2839
Badlani 20.31 0
Chaisar 128.39 1318
Maithana 64.58 95
Kunj Chamaliya 64.23 96
Sarara Madhy Bisar 29.701 0
Papdeu 137.75 550
Hureti 46.68 622
Paun 340.01 954
Banauli Bhat(Badoli) 51.53 245
Rawal Gaon 210.18 302
Bisar 121.49 524
Dunda Khola 42.42 144
Gankot 96.59 516
Machhina Kholi 76.6 93
Paganna 54.51 143
Takari 91.54 421
Darim Khola 36.5 454
Aicholi(Anshik) 94.88 1290
Kiri Gaon 23.71 153
Sanghar 157.99 351
Bagsil 136.23 176
Jajurali 77.59 522
Sainkanla 41.96 0
Khati Gaon 156.56 646
Tallisar 56.45 383
Bastey 328.8 746
Selvira 59.74 41
Kunchyu Rani 51.13 65
Pabhai 143.62 296
Dungari 62.86 180
Himpani 40.97 110
Dhari Joshi 169.71 161
Dungara 145.82 429
Tham Kund 207.72 31
Kujgar 153.06 127
Chaumusirodiya 201.62 144
Chamali 282.58 656
Dungari Rawal 149.75 443
Barkha Lekh 76.06 119
Rora Gaon 67.69 143
Doomana 43.25 10
Kucha 210.76 237
Mansau 159.09 165
Ghighar Kholi 74.9 75
Maspati 35.02 203
Bhatura 70.25 548
Dhari Dhamaura 71.5 446
Balakot 150.78 662
Tala 23.22 167
Jakh 296.76 712
Seri Barakot 143.64 274
Puran 436.56 742
Rawal Gaon 116.01 255
Mail Dungari 595.54 871
Thala 144.07 42
Matiyal 61.63 186
Dharasi Chamela 163.26 155
Kafar Katiya 78.7 122
Upertola 225.78 387
Bhalya 59.57 212
Melku 109.92 77
Kharku Bhalya 186.13 174
Sailgwali 117.9 118
Rari Khunti 274.69 175
Gurana 160.66 582
Igyar 194.48 582
Tharkot 288.43 1204
Toli Fagali 214.6 649
Bhelot 97.58 180
Shyuni 201.24 485
Sirpoli 11.16 42
Kante 86.98 199
Bamanthal 34.66 73
Seri 102.27 311
Suntara Pokhari 89.35 132
Bera 559.74 546
Khitoli 191.49 338
Gogana 993.22 1457
Jamrari 432.35 686
Nisani 490.29 711
Bhauri 302.74 184
Lama Khet 17.38 93
Timalpata 58.77 45
Pachaura 41.21 107
Chama 26.4 150
Paikatiya 32.76 85
Supokhara 37.57 84
Bisa Bajer 118.88 585
Syunsi 22.69 61
Gargaon Lagga Maichali 22.4 63
Dhari Gar 31.38 45
Bipul 178.03 230
Balet 5.09 4
Satsiling 82.47 435
Ghunsera Gaon 139.38 384
Dungari Joshi 46.72 131
Marh 578.48 1246
Jivi(May Gooth) 86.62 289
Urga 28.13 317
Salmora 42.01 296
Wali Gaon 32.74 172
Mula Garh 92.76 83
Garhan 111.36 48
Harari 44.45 35
Bheta Dhanik 49.13 50
Chokyal Gaon 40.39 33
Gangaseri 116.66 114
Mehra Sera 25.4 87
Bhantar 47.17 15
Sinkholi 47.32 79
Sarpeta Kela Gaon 44.49 18
Pankholi 199.68 356
Khati Gaon 68.39 38
Majhera 52.26 97
Doli Birkatiya 92.45 46
Bhula Gaon 41.18 73
Dhooraijar 17.51 24
Khoona 199.78 313
Arali 38.71 67
Kumalta 11.29 19
Naghar 57.33 86
Syangali 26.94 82
Patal Pokhari 61.36 53
Naini Patal 32.2 117
Naini Nayabad 160.19 25
Sirar 180.17 174
Dangarh 87.07 0
Rochhera 125.28 107
Bansdhar 13.12 15
Akhuli 348.41 612
Dhurchu Nayabad 137.93 147
Kunkatiya 118.08 409
Gaunchh 165.87 179
Dhurchoo 122 338
Galant 362.71 333
Khark Dholi 224.35 308
Garh Gaon 157.25 159
Saurh Lekh 23.18 138
Chirali 302.46 157
Dholi Kholi 52.75 19
Kuchala Bhadwari 112.7 109
Dhaun Dhura 91.93 86
Gaunch Nayawad 134.47 180
Marhmanley 406.04 640
Dhaul Kanda 435.92 389
Dobans 1114.17 637
Katiyani 681.88 686
Dholi Kholi 284.8 85
Maun Kote 269.44 211
Kuwa Pani 73.09 166
Julpata 381.45 115
Gethi Gara 274.38 356
Bhateri 638.08 1152
Majirkanda 755.16 2404
Jamir Pani 24.48 128
Chaurhi 482.46 290
Sirkuch 131.29 312
Doli 172.91 383
Gaina 113.93 273
Bagar Toli 73.83 119
Bish Kholi 121.4 441
Baltari 179.17 360
Dholi Dunga 58.37 0
Gaurihat 512.25 895
Rajyoura 122.33 205
Kanari 61.23 286
Jakh Pant 380.78 644
Bartiya Kote Mahar 46.52 143
Bartiya Kote Nayak 61.64 141
Baralu 414.62 838
Kill Deopa 102.76 91
Munakot 462.81 788
Manthala 9.3 4
Riyasi Malli 115.29 1021
Langari 53.48 160
Aru Kholi 58.66 15
Kande Punera 20.13 24
Kain Khola 37.81 56
Salam Gaon 29.82 134
Susera 12.96 52
Badari 73.04 217
Ginda Gaon 52.15 0
Kuseri 315.94 226
Naugaon 28.47 110
Khatera 29.91 76
Budalgaon 127.02 192
Silauni 308.76 388
Kali Pokhari 12.43 10
Khar Kini 93.46 140
Gaina 138.45 213
Kurma 68.1 45
Rikhai 107.62 221
Bharkatiya Joshi 60.77 2646
Kotali Paneru 90.41 287
Ruina 90.75 398
Digas Kathayat 126.72 277
Simalkote 247.07 521
Anu 7.22 91
Udya Bunga Thalkedar 34.69 11
Deodar 252.33 540
Marsoli Bhat 463.73 1845
Chitgaliya 19.15 0
Khatera 130.82 302
Load Garh 291.09 287
Baraway 1082.12 1268
Toli 201.13 186
Silgiya 452.03 414
Jajar Chingari 546.9 616
Himtara 293.71 350
Poli Palchaura 276.38 224
Salla 970.74 1113
Sail 602.75 1020
Pathar Khani 102.9 116
Bilai 392.34 652
Saungaon 308.47 286
Bhatgaon 422.3 256
Dhari Air 199.23 398
Beltari 133.54 107
Rauliya Gaon 116.03 2
Digara 4.75 20
Kwarban 456.18 293
Taramiya 358.24 554
Pura Sthiti Urf Pundakhet 127.11 87
Kante Borgaon 58.39 109
Basaur Mainan 192.91 185
Agar 44.33 126
Digara 90.95 245
Bich Kholi 33.12 58
Jayal 85.65 160
Gyal Pipali 178.34 128
Tarigaon 153.95 168
Baun Kote 53.15 63
Jalturi 189.64 265
Dubidha 31.45 0
Kutheri Urf Kuseri 160.41 0
Dhyarh 113.35 162
Mankatiya 598.26 859
Bani 43.22 27
Sakun 768.28 377
Chimtoli Talli 26.34 106
Chimtoli Malli 91.13 28
Majhera 50.78 85
Jilfora 40.11 123
Gurang Toli 27.96 67
Kwitarh 115.21 375
Bhaisdhunga 16.29 5
Kwee Gaon 50.04 207
Gyal Bhat 52.06 0
Jamtari 113.53 130
Chaurha 70.22 0
Kweyrali 124.66 15
Kalaban 118.76 0
Haldu(Soniya) 426.23 401
Lunthura 3.01 449
Kalpanigarh R.F. 0 0
Chandak R.F. 0 0
Chandak R.F. (P-2) 0 0
Bansnakote R.F. 505.4 0
Bamandoun R.F. 0 0
Gurana R.F. 0 0
Sourlekh R.F. 0 0
Thalkedar R.F. 0 0

Map of Pithoragarh


View Larger Map
Source: google map