Indian Village Directory

Berinag is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Pithoragarh District of Uttarakhand. According to Census 2011 information Berinag has a population of 52069 peoples. There are 12386 houses in the sub-district. Here, list of Village in Berinag sub-district of Uttarakhand state, which have area and population.
Populations and Households in Berinag
# Rural Urban Total
Male Population 25121 25121 25121
Female Population 26948 0 26948
Households 12386 0 12386
list of all Villages in Berinag
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
Karala Pathak 24.31 135
Batula Barola 37.45 2
Jajar Gunth 13.98 60
Khola Gaon 165.31 432
Tora Thal 26.61 16
Haliya Dob 52.91 11
Makhauli 13.8 19
Kuri 21.24 183
Merala 43.08 322
Hirmoli 47.92 0
Karala Mahar 172.37 327
Nagila Gaon 148.86 443
Papsyari 73.99 214
Dwali kholi 4.6 0
Putha Gaon 12.12 3
Nanet 20.61 0
Baset 8.14 35
Bantoli 18.89 164
Sangor 109.03 232
Nayal 25.95 43
Syoli 115.79 191
Lohathal 226.14 500
Khandar 53.29 132
Odura 45.15 267
Boungarh 44.2 226
Lachhima 170.03 171
Gelthi Udiyar 53.97 18
Mundouli 244.18 120
Uri Sirtoli 102.43 141
Chilkiya 48.33 141
Ukharani 294.55 129
Dantola 33.25 262
Garsyari 0.98 0
Pakhu Sera 136.62 397
Jabuka 2.37 48
Tana Bairat 11.56 98
Dadal 48.76 215
Tana Echalet 20.97 126
Kotgari 249.54 624
Masuriya 69.39 310
Bokal Katiya 92.04 125
Gwir Lagga Chausala 20.78 66
Chausala 91.11 390
Leg Lagga Chausala 147.37 135
Payra Lagga Chausala 42.21 20
Dasoli 212.08 759
Daunu 142.35 464
Tusrera 44.54 35
Sigalti 5.29 26
Balyaoo 157.75 136
Naulara 40.01 54
Chayal Bagar 104.9 76
Asyali 48.35 61
Kasari 22.88 29
Suneti 74.54 124
Dungri 41.45 18
Aamtal 56.81 106
Bhurola 19.93 57
Darmoli 97.82 136
Bhati Gaon 76.49 220
Madkrauga 123.59 167
Ghangholi 26.57 109
Hipa 51.23 104
Sildo 71.67 85
Sainar 61.8 262
Jajoli 97.81 48
Jalati 23.84 16
Adholi 106.21 68
Badet Talla Senigaon 50.1 467
Nayal Sapoli 140.29 232
Batroli 53.72 91
Kafalta 45.95 120
Thatholi 19.34 26
Selavan 35.4 82
Beri Gaon 20.37 72
Bamret Bhakunda 84.14 144
Bhalsiya Udiyar 60.61 32
Arari 499.67 589
Chaukori 836.18 1163
Kana Khet 4.12 21
Kaleti 80.24 211
Dhol Katiya 37.5 74
Kutir 11.27 10
Varsayat 168.3 286
Dudariya Legga Jakh 63.01 0
Rithyat 18.78 21
Gurburani Upadhaya 42.37 41
Gurgurani Dashauni 39.86 119
Jakha Rawat 37.38 242
Manet lagga kaleti 21.28 55
Kande 187.96 510
Sainikhet 5.19 170
Kiroli 34.43 110
Baitholi 172.35 244
Udiyari 448.86 745
Dun Khola 71.01 38
Dugri lagga Jagthali 1.99 32
Jagthali 142.98 502
Laluka 80.08 48
Garau 245.88 471
Nayal Saknoli 72.93 115
Sahu Garau 110.07 250
Chhalori 152.02 225
Kala Sil 47.3 172
Kir Moliya 5.4 0
Darmet 49.66 25
Puriyag Maphi 37.23 76
Birtola 11.52 12
Hariyat Naghar 88.3 225
Kamdeena 35.84 194
Bagdoli 36.45 73
Sala Khet 4.36 0
Baset 6.25 14
Kaptola 22.7 69
Dungri lagga Barsayat 3.04 63
Gartir Lagga Birtola 9.65 0
Pipali Puna gaon 48.6 93
Tharp 71.15 273
Baret Baphila 84.12 378
Baret Chonala 34.12 126
Bhanela Gaon 37.13 37
Ghanghali 38.12 58
Maitoli 28.56 173
Kanera 48.69 168
Gadera Bist 45.66 71
Mani Khet 33.86 28
Sani Khet 9.38 0
Budera Lagga Baya 12.53 68
Dhanoli pant 57.68 159
Budera 56.77 152
Baphila 117.14 236
Khanat 8.51 69
Sunyura 9.65 172
Sakun Kande 75.97 70
Sali Khet 39.76 9
Digtoli 37.66 50
Bora Sagar 18.3 57
Sagar 53.81 315
Beri Nag 200.62 5195
Banoli 43.43 58
Dhol Kura 8.05 3
Gadtir 264.8 469
Pinari 52.17 85
Hawlet 12.67 36
Kaluwa Khan 3.21 72
Barar 138.14 198
Jogyura Thal 40.95 831
Machhikhet 75.77 210
Hajeti 47.24 121
Padiyat 33.67 62
Patiyali Gaon 19.3 54
Likhatar 26.12 11
Hatwal 43.96 138
Amtar 64.9 127
Dangi Gaon 173.18 437
Balgari 18.06 48
Bartunga Sirtoli 52.9 128
Harari 13.19 26
Gola Gaon 25.57 70
Lwatar 27.19 6
Purana Thal 95.84 316
Punoli 13.73 15
Jajar Mafi 4.8 69
Jajar Sirtoli 11.72 38
Jajar Khitoli 9.7 47
Ruina Thal 55.53 232
Uprara Pathak 35.91 73
Simtola 51.87 52
Kamdoli Mafi 19.53 9
Manoli Daboli 27.62 59
Musola Punoli 24.22 45
Gangora 99.77 176
Pipaltar 155.25 456
Belkot Pande 310.76 752
Jaikhet Sural Gaon 16.3 39
Bhulyudo Panoli 16.72 17
Belkot Bhandari 21.01 20
Ukhera 148.05 68
Jhalada 11.87 18
Chhana 40.91 33
Thanga 43.94 55
Pousa 104.34 331
Postala 80.38 208
Suklyari 127.43 321
Bhati Gaon 109.53 608
Khitauli 81.36 570
Pungar Kholi 101 191
Bora Khet 17 26
Tamoli Gwir 46.96 284
Kwerali 173.55 547
Patharari 50.93 64
Bana 196.84 724
Tata Patauli 14.47 33
Gwir Panth 64.82 288
Seli 109.39 166
Ligurani 182 255
Chankana 31.14 271
Reetha 85.96 219
Bhuni Gaon 82 122
Guraina Rajwar 15.8 57
Kheti Jarauli 65 213
Asur 81.96 161
Anauli 10.71 21
Raitoli 143.49 207
Mayal 71.95 98
Pilkhi 58.57 151
Jhalchauna 58.99 88
Pabya 178.36 251
Dhari 22.45 75
Kahkot 13.15 73
Mantoli 12.44 104
Kheti 14.15 62
Chacharet 35.35 246
Malan 41.63 82
Jasoli 36.8 30
Khola Gad 14.59 72
Hat Bhandar 26.95 125
Jamera 7.17 1
Tunera 22.36 48
Kalet 10.65 33
Jogyura Kedar 20.3 27
Koteshwar 38.6 99
Gursunthi 8.01 3
Vadholi 13.03 35
Gurena 43.56 211
Bhandari Gaon 243.26 940
Rai Garsyari 146.86 347
Silakhet 20.61 21
Amhat 45.7 221
Baset 52.92 73
Silkot 42.63 56
Moradi 37.66 180
Suti Tamta 13.67 43
Manipur 14.08 119
Byati 75.42 262
Syuti Agari 15.64 67
Kumalta 18.52 0
Batla Gaon 14.5 84
Pipali 18.19 194
Rawal Gaon 25.8 98
Nagaur 47.21 464
Daula Upreti 131.14 240
Singauli 30.93 107
Chaukhuna 32.69 175
Udiyar 18.82 68
Bajyar Bhandari 7.65 0
Belda Agar 20.16 411
Jogyura Narsingh 23.66 6
Chauri 10.24 94
Bhatijar 30.42 159
Mangarh 59.14 207
Ghatet 5.92 132
Khantari 22.92 48
Simal khet 10.07 11
Rotan 55.47 34
Naini 132.09 161
Agriya Gara 51.67 145
Jalari 56.63 124
Dungri Pant 56.05 224
Pahar Gunth 12.33 98
Sera 16.66 39
Gothal Gaon 37.79 26
Bhulki Adhyali 97.75 234
Sirtola 7.36 38
Panauli 44.4 45
Ekluwagarh 13.46 20
Sela Duth Khola 43.64 81
Chama 102.71 188
Nautas 233.26 118
Selipakh 274.19 488
Simayal 134.43 328
Ganaura 168.63 151
Sukunkhet 7.54 55
Rauleda 16.37 16
Makar Gaon 187.47 67
Banauli 38.84 105
Nani Seetala 206.43 245
Bhuvneshwar 228.27 680
Jhultar Barkhet 177.6 21
Batgal 102.65 502
Kimkot 35.04 38
Bora Agar 136 287
Rawal Khet 201.17 270
Dauja Waliya 341.03 431
Saukiya Thal 36.84 114
Bhanar Kot 13.59 34
Chami Khet 26.03 48
Khitoli 11 11
Gadera Pant 38.6 91
Gol 125.97 704
Lejam 100.32 293
Pankhu (Dhasauli)R.F. 2065 1
Kalinag R.F. 2300 0
Berinag R.F. 685.29 11
Khamlekh R.F. 1250.5 5
Chaukori R.F. 685 0
Uttari Koteshwar R.F. 1365.32 0
Chodmanya R.F. 928.5 0
Dakshini Koteshwarr.F. 1129.3 0

Map of Berinag


View Larger Map
Source: google map